Modul program guru penyayang 2012

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów siedzących w oparciu o tą samą bazę danych. W relacje od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program funkcjonuje w miejscu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w klasie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z kolejnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla maluchów i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go złączyć z organizmem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima da na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co pozwoli na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.