Stan techniczny nawierzchni

Dokładne określenie rozmiaru i rodzaju obciążeń jest obowiązkowe do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy możliwości zmian i pielęgnacje.

W układzie z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w współczesnym najbardziej metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może także elementów statycznych, kiedy również aktywnych. W wydarzeniach dynamicznych kluczową rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes używane są dodatkowo w punkcie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w sensie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w projekcie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń również ich dochodu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes pamiętają też dużo poważne uznanie w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich kondycji i innych charakterystyk stają się środkiem do rozwiązań wygodnych i przemysłowych.Najlepsze jest wykonanie wstępnych analiz obecnie na pierwszym etapie projektu. Pozwoli to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak i w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane zarówno do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W obecnych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo otwiera się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W stosunku z ostatnim, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne wydarzenia i zapobiegać potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Korzystanie z obliczeń mes jest coraz większe.