Warunki prowadzenia rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekow

To nowości w uchwale o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje sprzedające swoje usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania energii z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą praca kierują do kobiet fizycznych (B2C). A firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i skuteczne - określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed rozpoczęciem używania kasy, połączone są także z ulgą, jaką można wziąć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i wspominać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego czasu może przynieść konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to wyjątkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły dane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.